Algemene informatie

 

  • Aanmelden

Zodra u de verwijzing van de huisarts heeft kunt u zich aanmelden via het Aanmeldformulier.

  • Annuleren of no/show

U kunt uw afspraak telefonisch (of via voicemail) tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Bij ziekte kunt u de afspraak voor 09.00 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren. Na 09.00 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Wanneer u een afspraak niet of niet correct annuleert, ontvangt u een factuur. Deze factuur bedraagt 75% van het totaaltarief. Dit tarief is landelijk vastgesteld.

  • Samenwerking

Vocalis Brabant werkt nauw samen met Stichting Assistentiehond Nederland. Daarnaast is de praktijk ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook is zij lid van de Kwaliteitskring Stemkring Zuid.

  • Klachtenrecht en –procedure

Wij doen uitermate ons best om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht iets toch niet geheel naar uw wens zijn, sluit dit dan eerst kort met de behandelend logopediste. Indien dit naar ontevredenheid wordt afgewikkeld kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) te Woerden.

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten of cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt of cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de NVLF, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is een brochure beschikbaar.

Directe Toegankelijkheid Logopedie
Directe toegankelijkheid (DTL) houdt in dat u zonder verwijzing naar een hulpverlener kunt en geen verwijzing van de (huis)arts nodig heeft. Omdat een aantal zorgverzekeraars zich niet in deze methode kunnen vinden, werkt Vocalis Brabant enkel op verwijzing van een (huis)arts.
Dus bij twijfels over de spraak- taalontwikkeling van uw kind, vraag een verwijzing voor Logopedie aan uw (huis)arts.

Stage
Studeer je Logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool of aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen? Zoek je een stage? Het is (nog) niet mogelijk om stage te lopen. In de toekomst is dit zeker wel mogelijk. Houd de site EN het adressenbestand van jouw opleiding in de gaten!Neem contact op

 
Vocalis Brabant
Marlies Boonen
Aloysiuslaan 19
5262 AH Vught
T: 06 83 60 74 06
E: info@vocalisbrabant.nl