Wat is Logopedie


Het Woordenboek van de Nederlandse Taal geeft als vertaling: “les in het gebruik van de stem”. Als u een Logopedist spreekt zal deze een veel uitgebreidere omschrijving geven, Logopedie omvat immers veel meer.

 
De logopedist is een therapeut die mensen in de leeftijd tussen 0 – 109 jaar systematisch begeleidt in het optimaliseren van de taalontwikkeling, de spraakontwikkeling, het eet- en drinkproces, stemgebruik en mondgewoonten (duim- en speengebruik). Na een allround opleiding volgen Logopedisten regelmatig bij- en nascholingen waarmee zij de kennis en vaardigheden up-to-date houden en ervoor kunnen kiezen zich meer in een bepaalde richting te specialiseren.

Wilt u meer weten over het vak Logopedie, ga dan naar: www.logopedie.nl/site/home

 

 

 

 

Neem contact op

 
Vocalis Brabant
Marlies Boonen
Aloysiuslaan 19
5262 AH Vught
T: 06 83 60 74 06
E: info@vocalisbrabant.nl